Voor Wie

Bedrijfsleven
Hebt u als ondernemer advies nodig of moet u de lokale of provinciale overheid cijfers tonen met betrekking tot het geluidsniveaus naar de omgeving? Munsterhuis Geluidsadvies verricht voor u akoestische onderzoeken zowel in de directe omgeving van het bedrijf (voor b.v. milieuvergunningsaanvraag) als op de werkplek (voor b.v. ARBO-wetgeving).
VoorWieBedrijf   

Overheden
Wilt u als lokale of provinciale overheid weten of bedrijven binnen uw gebied de vastgestelde geluidsnormen overschrijden? Is er bij een bouw- of bestemmingsplan sprake van weg- en railverkeerslawaai? Zoekt u specialistische kennis voor beleidsontwikkeling met betrekking tot geluidshinderbestrijding? Munsterhuis Geluidsadvies voert akoestische onderzoeken uit, biedt u heldere cijfers en adviseert u of uw milieudienst bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld op het terrein van gebiedsgericht geluidsbeleid, implementatie van EU-richtlijn omgevingslawaai etc.

Zoekt u specialistische ondersteuning voor akoestische onderzoeken binnen uw gemeente, dan kunt u ons inschakelen.

VoorWieGemeente 
 

Bouwwereld
Wilt u als projectontwikkelaar, architect of bouwonderneming inzicht in de te verwachten geluidsbelasting ten behoeve van een woningbouwplan? Wij verrichten onderzoek en adviseren u bij de indeling van een plan, noodzakelijk te treffen gevelmaatregelen, de gewenste binnenakoestiek of het installatiegeluid.

VoorWieOverheid